Om forfatteren

Ole Due er nyligt pensioneret overlærer fra Nørre Nissum skole.

Han har mere end 40 års erfaring med at undervise i tysk i grundskolen og har haft stor succes med at undervise efter dette meget gennemarbejdede materiale.

Materialet stiller han nu til rådighed for brug i folkeskole, gymnasium o.lign. under de af Copy-dan gældende regler.

Skulle der være spørgsmål eller kommentarer til forfatteren er man velkommen til at henvende sig via mail.